Previous
Next
Хяналт шалгалт

2019 оны байдлаар сумдын БОХУБ, байгаль хамгаалагч нар хууль бус ан агнуураас урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын хүрээнд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу 15 иргэнд 3,000,000 төгрөгийн торгууль, эрүүгийн 2 хэрэг, 11 зөрчилд 4,059,000 нөхөн төлбөр тооцож төлбөрийг барагдуулсан.

Хяналт шалгалтын үеэр

Цагдаагийн байгууллагаас ховор ан амьтан агнасан зөрчил гаргасан 2 хэрэгт эрүүгийн хэрэг үүсгэн прокурорт шилжүүлсэн. Дээрх 2 хэрэгт БОАЖГазраас шинжээчийн дүгнэлт гаргаж 67,800,000 төгрөгийн нөхөн төлбөрийн хохирол нөхөн төлүүлэх тооцоо гаргаж хүргүүлсэн.

Сонордуулга

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРААС СЭРЭМЖЛҮҮЛЖ БАЙНА!!!
2020/04/24

УС АШИГЛАХ ДҮГНЭЛТ ГАРГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
2020/04/24

ХУДАГ ГАРГАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
2020/04/24

НОГООН ЗЭЭЛ ОЛГОГДОЖ ЭХЭЛЛЭЭ
2020/04/21

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ – ЭРСДЭЛ БА БОЛОМЖ
2020/04/08
Холбоо барих