Previous
Next
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРЫН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД

Хүний нөөц, дотоод хяналт, ХАБЭА, ЭБАТ хариуцсан ажилтан: С.Оюунчимэг


Аялал жуулчлал, гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа, сургалт, байгаль хамгаалагчдыг хариуцсан мэргэжилтэн: Д.Дуламсүрэн

Усны ашиглалт, хамгаалалт, нөхөн сэргээлт, усны сав газрууд, байгууллагын дотоод ажил  хариуцсан мэргэжилтэн: Д.Дамцагдулам

Биологийн төрөл зүйл, байгалийн ургамал  хариуцсан  мэргэжилтэн: Д.Даваадорж

Аялал жуулчлал,түүний стандарт, ААНБ, соёлын өв, маркетинг, хэвлэл, мэдээлэл   хариуцсан мэргэжилтэн: Б.Амартүвшин

Дотоод ажил, архив, бичиг хэрэг  хариуцсан мэргэжилтэн: Н.Болоржаргал

Байгаль орчны үнэлгээ, аудит, судалгаа шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн: Б.Догсомжав

Сонордуулга

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРААС СЭРЭМЖЛҮҮЛЖ БАЙНА!!!
2020/04/24

УС АШИГЛАХ ДҮГНЭЛТ ГАРГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
2020/04/24

ХУДАГ ГАРГАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
2020/04/24

НОГООН ЗЭЭЛ ОЛГОГДОЖ ЭХЭЛЛЭЭ
2020/04/21

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ – ЭРСДЭЛ БА БОЛОМЖ
2020/04/08
Холбоо барих