Previous
Next
АЖЛЫН БАЙР

РАШААН СУМАНД БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ АЖИЛД АВНА.

Хариуцах  ажлын чиглэл: Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд байгалийн нөөц баялгийг хариуцан хамгаалах, зүй зохистой ашиглуулах, нөхөн сэргээх, орчны бохирдлыг бууруулах, байгаль орчны боловсролыг түгээн дэлгэрүүлж иргэдийн экологийн боловсролыг дээшлүүлэх, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлж ажиллах

Ангилал –ТЗ-2

Мэргэжил, боловсрол: Бакалавр болон түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй,  Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах технологи /0712/, байгалийн шинжлэл /0522/, экологи /052101/, хүрээлэн буй орчин судлал /052102/, биологи /0511/, ойн аж ахуй /0821/ чиглэлийн

Мэргэшил: Байгаль орчны чиглэлээр сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий сургуулийн мэргэшүүлэх, мэргэжлээ дээшлүүлэх сургалтанд  хамрагдсан бол давуу тал болно.

Ур чадвар:

Дүн шинжилгээ хийх,

-асуудал шийдвэрлэх,

-Багаар ажиллах,

– Компьютерийн хэрэглээний программ дээр ажиллах чадвартай,

– Хууль журмын дагуу зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх

Тусгай шаардлага: Машин техник барих эрхтэй,  Морь унаж чаддаг байх

Сонордуулга

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ГАЗРААС СЭРЭМЖЛҮҮЛЖ БАЙНА!!!
2020/04/24

УС АШИГЛАХ ДҮГНЭЛТ ГАРГУУЛАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
2020/04/24

ХУДАГ ГАРГАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ
2020/04/24

НОГООН ЗЭЭЛ ОЛГОГДОЖ ЭХЭЛЛЭЭ
2020/04/21

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ – ЭРСДЭЛ БА БОЛОМЖ
2020/04/08
Холбоо барих